Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym praktycznie zamrażała TK, pozwalała na jego blokowanie przez grupę sędziów i prokuratora generalnego - powiedział prezes TK Andrzej Rzepliński na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyroku ws. nowej ustawy o Trybunale.

Uzasadniając wydanie wyroku w okresie vacatio legis - po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, ale przed jej wejściem w życie - sędzia-sprawozdawca Andrzej Wróbel powiedział, że Trybunał chciał uniknąć paradoksu orzeczniczego. Polegałby on na tym, że po wejściu w życie ustawy Trybunał musiałby orzekać na podstawie przepisów, które właśnie oceniał. Wróbel przypomniał też, że zaskarżenie obejmowało tryb uchwalenia ustawy, co mogło być podstawą do uchylenia całej ustawy (ostatecznie TK nie uznał zasadności wniosku w tej części - PAP).

"Po za tym ta ustawa z 22 lipca praktycznie zamrażała Trybunał w sensie dosłownym. Nie mógłby orzekać przez pół roku, a przez instytucję sędziów blokujących, prokuratura generalnego blokującego umożliwiałaby orzekanie w ogóle Trybunałowi" - powiedział prezes TK Andrzej Rzepliński.

Jego zdaniem taka sytuacja zniechęcałaby sędziów do przygotowywania projektów rozstrzygnięć. "Być może to by było oczekiwane, a być może Trybunał by mógł orzekać o takiej kwestii, czy Warszawa jest stolicą Polski. Wtedy by znalazł naturalnie przepis w konstytucji, że jest. I Trybunał by stwierdzał, że jest stolicą Polski. Chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji" - powiedział prezes TK.

Dodał, że ustawa zdejmowała z sędziów obowiązek stania na straży konstytucji. "A przysięgaliśmy, że będziemy tego obowiązku strzec" - przypomniał Rzepliński.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Rzepliński powiedział, że nie ma jeszcze wyznaczonego terminu Zgromadzenia Ogólnego TK, które zajmie się wyborem nowego prezesa Trybunału. Kadencja Rzeplińskiego kończy się w grudniu.

Prezes TK przyznał, że została wyznaczona jedynie data Zgromadzenia Ogólnego, które będzie debatować nad projektem budżetu TK na 2017 rok. TK pracuje nad budżetem na przyszły rok według wytycznych resortu finansów - podkreślił Rzepliński.

Pytany przez PAP czy trzej sędziowie TK niedopuszczani do orzekania będą mogli brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym, które będzie wyłaniało kandydatów na nowego prezesa TK Rzepliński odparł: "Jeżeli nastąpi to, na co ja oczekuje, czyli zaproszenie trzech sędziów do złożenia ślubowania, to powstanie nowa sytuacja i wtedy do niej się odniosę. To nie jest do końca pewne zdarzenie aczkolwiek mocno oczekiwane przez nas wszystkich, nie tylko w Polsce".