Od 1 lipca w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym (EPW) złożono już ponad 100 tys. wniosków o wpis w księdze wieczystej.
Na podstawie działających od ponad miesiąca przepisów notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych, działający jako organ egzekucyjny, składają te wnioski za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego. To usprawnienie miało m.in. ukrócić praktyki polegające na kilkukrotnej sprzedaży tej samej ziemi lub mieszkania różnym nabywcom przez nieuczciwych sprzedawców.
– Jeszcze do niedawna od momentu, kiedy zawarta była umowa sprzedaży określonej nieruchomości, do momentu wpisu w księdze wieczystej mijały 3, 4 dni. To oznaczało, że tak naprawdę nieruchomość mogła być przedmiotem obrotu nawet kilkakrotnie – wskazywał wczoraj Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prezentując dane z EPW.