Oświadczenia odnoszące się do konkretnych wyroków, publikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, mogą być odbierane jako próba wywierania nacisku na niezawisłość i niezależność sądownictwa – czytamy w stanowisku wydanym przez HFPC.

Pod koniec lipca 2016 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło się oświadczenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry dotyczące wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi w sprawie pracownika drukarni. Nakazywał on zapłacenie grzywny 200 zł za odmowę wykonania usługi.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości napisano, że wyrok ten stanowi „niebezpieczny precedens” oraz „burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą”. Poinformowano również, że minister podjął decyzję o przystąpieniu przez prokuraturę okręgową do postępowania, aby zapewnić obiektywne rozpatrzenie wniosku o ukaranie drukarza „mając na względzie zasady wolności sumienia i zdrowego rozsądku”.

HFPC w swoim stanowisku przypomina o standardach międzynarodowych ujętych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym m.in. w wyroku w sprawie Garlicki przeciwko Polsce. W tym wyroku ETPC wskazał na istniejący po stronie najwyższych urzędników państwowych, w szczególności tych odpowiedzialnych za organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości, obowiązek wykazywania szczególnej ostrożności przy formułowaniu jakichkolwiek wypowiedzi na temat toczących się postępowań karnych. „Wygłaszanie takich stanowisk mogłoby zostać odebrane jako wskazówka co do określonego rozstrzygnięcia” – czytamy w oświadczeniu.

PS/źródło: HFPC