Uzależnienie awansu na stanowisko starszego asystenta sędziego od braku karalności za przewinienia dyscyplinarne narusza konstytucję - uważa RPO.

Do rzecznika zwróciło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów wskazując na niejasne zasady dotyczące kandydowania na stanowisko starszego asystenta sędziego i związany z tym problem dotyczący podstawy prawnej odpowiedzialności dyscyplinarnej przedstawicieli tego zawodu.

W ocenie stowarzyszenia, ustawodawca wprowadzając wymóg braku karalności dyscyplinarnej asystentów sędziów, nie uregulował zasad i procedury takiego postępowania.

W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, czy art. 155 par. 3b ustawy Prawo o ustroju sądów może stanowić samodzielną podstawę dla dyscyplinarnego ukarania tych osób.

Z tego względu uzależnienie awansu na stanowisko starszego asystenta sędziego od braku karalności za przewinienia dyscyplinarne uznać należy za całkowicie nieuzasadnione - uważa RPO.

Dodaje, że brak jest podstaw do wprowadzenia w omawianej regulacji odrębnej procedury postępowania dyscyplinarnego wobec asystentów sędziów.

Dlatego postuluje usunięcie omawianego przepisu w zakresie odnoszącym się do przewinień dyscyplinarnych.

PS/źródło: RPO