Wyrokiem z 27 marca 2007 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi skazał JZ na karę pozbawienia wolności w wymiarze trzech lat i dwóch miesięcy. Ponieważ mężczyzna ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, został przeciwko niemu wydany europejski nakaz aresztowania. 18 czerwca 2014 r. zatrzymały go brytyjskie organy ścigania.

W okresie od 19 czerwca 2014 r. do 14 maja 2015 r. JZ, który został zwolniony z aresztu za kaucją musiał przebywać pod podanym przez siebie adresem w godzinach od 22.00 do 7.00, z elektroniczną bransoletką na kostce. Ponadto na JZ nałożono obowiązek stawiennictwa w komisariacie policji, zakaz występowania o wydanie dokumentów umożliwiających podróż za granicę oraz nakaz stałego utrzymywania telefonu komórkowego w stanie włączonym i naładowanym. Środki te były stosowane do czasu kiedy mężczyzna został przekazany polskim organom.