Więcej spraw o naruszenia prawa UE niż Polska mają na swoim koncie Włochy (89), Niemcy (88), Francja (83) i Grecja (82).

W ubiegłym roku nasz kraj zanotował w sumie 22 przypadki nieterminowego transponowania dyrektyw, czyli o połowę mniej niż w rekordowym pod tym względem 2011 r. Naruszenia te dotyczyły przede wszystkim rynku i usług finansowych (6), transportu (5), unormowań z zakresu rynku wewnętrznego i przemysłu (2), środowiska (2), migracji (2). Najwięcej nowych postępowań w sprawie naruszenia prawa unijnego odnosiło się do przepisów transportowych (7) oraz regulacji usług finansowych (6).

W 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł m.in., że Polska nie przestrzegała unijnych w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych oraz implementujących ją regulacji, a także uznał, że sztywne ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe są niezgodne z wymogami dyrektywy gazowej (trzeci pakiet energetyczny). TSUE odnotował też, że wyłączenie kwestii komórek rozrodczych, tkanek płodu oraz tkanek zarodkowych z obszaru prawnej regulacji jest istotnym problemem z zakresu zdrowia publicznego.

Ogólnie Komisja Europejska w swoim dorocznym raporcie zauważa, że państwa członkowskie coraz lepiej radzą sobie ze stosowaniem prawa unijnego. W zeszłym roku wszczętych zostało łącznie 1368 postępowań, czyli niewiele więcej niż rok wcześniej (1347). W porównaniu z wynikiem sprzed pięciu lat, kiedy takich spraw zainicjowano 1775, postęp jest wyraźny.

Podobnie jak w 2014 r., najwięcej naruszeń w ubiegłym roku dotyczyło polityki środowiskowej (276), transportowej (241) i usług finansowych (172). Opóźnienia w transponowaniu dyrektyw odnotowano m.in. w przypadku regulacji związanych z europejskim systemem nadzoru finansowego, dyrektywy odnoszącej się do rynku ubezpieczeń (Solvency II) oraz przepisów w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.