Singapurski producent kawy nie może używać unijnego znaku towarowego MacCoffee do oznaczania swych produktów. Zbyt jest bowiem podobny do marki McDonald’s – orzekł wczoraj Sąd UE.
Spółka Future Enterprises produkuje kawę MacCoffee. W 2008 r. zgłosiła do rejestracji w ówczesnym Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dziś Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) unijny znak towarowy o tej właśnie nazwie. W 2010 r. zgłoszenie to zostało przyjęte. Sprzeciwił się temu właściciel barów szybkiej obsługi McDonald’s. W 2013 r. znak MacCoffee został unieważniony.
Producent kawy odwołał się od tej decyzji do Sądu UE. Ten uznał wczoraj, że ze względu na renomę McDonald’s unijny znak towarowy MacCoffee został słusznie unieważniony. Mógł się bowiem kojarzyć ze znakami należącymi do właściciela barów szybkiej obsługi. Chodzi nie tylko o znak McDonald’s, ale i 12 innych (np. McFish czy McChicken). Początkowe części znaków są podobne pod względem fonetycznym do unieważnionego oznaczenia kawy. Element „Mac” jest bowiem postrzegany jako identyczny z „Mc”. A to sprawia, że określony krąg odbiorców mógłby myśleć, że kupuje kawę produkowaną przez McDonald’s.
Nie zmienia tego fakt, że pod marką MacCoffee są sprzedawane żywność i napoje (nie tylko kawa, ale i lody czy kanapki), a znak towarowy McDonald’s służy do oznaczania usług. Ponieważ wspomniane produkty żywnościowe są oferowane w ramach usług świadczonych przez McDonald’s, to klienci mogliby się jednak mylić. Zwłaszcza że chodzi o tę samą grupę odbiorców. Dlatego Sąd UE uznał produkty, do których było stosowane oznaczenie MacCoffee, za powiązane z usługami oferowanymi pod marką McDonald’s.
Sąd podzielił też opinię Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, zgodnie z którą sprzedaż produktów pod marką MacCoffee mogłaby oznaczać czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaków towarowych amerykańskiej sieci barów. „Jest bowiem wysoce prawdopodobne, że znak towarowy MacCoffee funkcjonuje w cieniu spółki McDonald’s, aby korzystać z jej atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz aby wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez spółkę McDonald’s w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jej znaku towarowego” – napisano w uzasadnieniu wtorkowego wyroku.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu UE z 5 lipca 2016 r. w sprawie T-518/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia