Strefa Ograniczonej Prędkości nie jest zwykłym znakiem ograniczającym prędkość. Znak B-43, bo o nim mowa, oprócz dopuszczalnej prędkości na danym obszarze zmienia też inną istotną zasadę. Nie wszyscy kierowcy zdają sobie z niej sprawę, a niewiedza może sporo kosztować.

Znak B-43, czyli strefa ograniczonej prędkości, różni się od popularnego okrągłego ograniczenia. I nie chodzi tutaj tylko o wygląd znaku. Przejazd za kwadratowy znak oznacza wjazd do strefy ograniczonej prędkości, ale zmienia również jedną z bardzo ważnych zasad. Kierowcy nagminnie go łamią, a to może skutkować nawet utratą prawa jazdy.

Odwołanie znaku przez najbliższe skrzyżowanie

Nie jest tajemnicą, że standardowe ograniczenie prędkości (jeśli nie jest ponowione) zostaje odwołane przez najbliższe skrzyżowanie. Inaczej jest w przypadku strefy ograniczonej prędkości. Limit ten bowiem nie jest odwoływany w myśl tej zasady określonej w Prawie o ruchu drogowym. Ponadto ograniczenie to może być zarówno obniżane, jak i podwyższane w obrębie danej strefy. Pierwotne ograniczenie obowiązujące w strefie znosi tylko i wyłącznie znak B-44 oznaczający koniec strefy. To przekreślona kwadratowa tablica z limitem prędkości.

Gdzie występuje znak B-43?

Znak ten najczęściej występuje na drogach dojazdowych do miast. Wykorzystuje się go w miejscach, w których występują zwiększone natężenie ruchu pieszych. Ma on ograniczać liczbę znaków i ograniczać prędkość na większym obszarze.

Jakie ograniczenia nadaje znak B-43?

Limity w strefie ograniczonej prędkości wynoszą najczęściej 30 lub 50 km/h. To mniejsze ograniczenie budzi ogromne kontrowersje np. w Warszawie, gdzie strefa „tempo 30” miałaby objąć większość miasta. Teoretycznie taka prędkość miałaby wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Znak B-43 wprowadza inne ograniczenia. Jakie?

Znak dotyczący strefy ograniczonej prędkości powoduje, że progi zwalniające nie muszą być oznakowane dodatkowymi znakami ostrzegającymi. Przepisy te wynikają z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku.

Niezastosowanie się do znaku B-43. Jaki grozi mandat?

Kierowcy wjeżdżający w strefę ograniczenia prędkości i niestosujący się do niego, muszą liczyć się z konsekwencjami. Bardzo często mandaty nakładane są tam, gdzie limit prędkości wynosi 30 km/h. Kary za nieprzestrzeganie przepisów nie różnią się jednak od tych standardowych, gdzie ograniczenie oznakowane jest okrągłym znakiem. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej można otrzymać mandat w wysokości 2500 zł (w recydywie 5000 zł) i 15 pkt karnych.