Zakazy wnoszenia własnego jedzenia, korzystania z selfiesticków, robienia zdjęć i nagrywania filmów to tylko przykłady przepisów obowiązujących uczestników. Nieznajomość zapisów może skończyć się wydaleniem z imprezy.

Czym jest regulamin imprezy

To zbiór reguł dotyczących zalecanego zachowania podczas trwania danego wydarzenia, przebywania na wskazanym terenie. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z zm.) w artykule 6 nakłada na organizatora obowiązki. Jednym z nich jest „udostępnienie osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulaminu obiektu (terenu) oraz opracowanie i udostępnienie tym osobom regulaminu imprezy masowej, zawierającego warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

Wejście na imprezę równa się akceptacji regulaminu, w którym mogą znajdować zapisy zawężające uprawnienia przysługujące na co dzień. Zazwyczaj organizatorzy zaostrzają powszechne przepisy – wyjaśnia radca prawny Kamil Karczewski.

Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień i wyrażeniem zgody na opisane w nich traktowanie.

Jakie postanowienia zawiera

Prawnik wyróżnia następujące grupy ograniczeń:

1. Dotyczące wnoszonych rzecz

Wielu organizatorów wskazuje, jakie przedmioty mogą zostać wniesione na teren festiwalu, a jakie nie. Ograniczenia często dotyczą jedzenia, alkoholu, aparatów fotograficznych, niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych.

2. Zakazy i nakazy związane z bezpieczeństwem

Dobrym przykładem jest obowiązek wylegitymowania się służbom porządkowym imprezy, przeglądanie przez uprawnione podmioty odzieży, wnoszonych bagaży. Festiwalowa ochrona może ująć osoby zagrażające bezpieczeństwo, używać względem nich siły czy miotaczy gazu.

3. Zakazy wstępu

Stosowane względem określonych grup osób. Od organizatora zależy czy banicja będzie dotyczyła: osób skazanych za jakieś przestępstwa, znajdujących się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, noszących nieodpowiednie ubranie.
Mogą dotknąć także tych, którzy nie doczytają, że należy przybyć na imprezę w określonym przedziale czasowym. Niestety osoba posiadająca bilet nie weźmie udziału w imprezie jeśli się spóźniła.

4. Zmieniające powszechne definicje

Regulamin może wskazywać odmienne znaczenie znanych czynności lub dokumentów. Dowodem tożsamości nie musi być tylko dowód osobisty, do tej grupy mogą zostać zaliczone: prawo jazdy oraz inny wskazany dokument ze zdjęciem. Pozwolenie na uczestnictwo nie musi być tożsame z pełnoletniością. Regulamin może zezwalać młodzieży powyżej 15 roku życia na obecność za zgodą opiekuna, wyrażoną w specjalnym oświadczeniu. Podczas gdy młodsi mogą przebywać na terenie wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych.

5. Dotyczących sposobu płatności

Organizator może zastrzec ze w celu dokonania płatności na terenie festiwalu będzie przyjmować tylko gotówkę lub tylko określone karty kredytowe, lub w ogóle zrezygnuje z obrotu pieniędzmi na korzyść specjalnych bonów.

6. Odbierające część uprawnień

18 – latek może zgodnie z prawem kupować i spożywać alkohol. Może się jednak zdarzyć, że w czasie festiwalu procentowe trunki będą podawane tylko osobom, które ukończyły np. 21 lat.

Mecenas podkreśla, że łamanie zakazów może być obarczona karami pieniężnymi, niezależnie od faktu, że naruszenie stanowi przestępstwo na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

- Ponadto ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi, że ten kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny – dodaje prawnik.

Na co zwrócić uwagę

Po pierwsze warto zapoznać się z treścią regulaminu, by wiedzieć jak zdaniem organizatora wygląda odpowiednie zachowanie.

Po drugie należy sprawdzić jaki podmiot jest organizatorem.

- Bardzo często festiwal sygnowany jest przez dużą markę lub popularną firmę, a rzeczywistym organizatorem jest spółka lub stowarzyszenie powołane do życia tylko w celu zaaranżowania tego wydarzenia. Poznanie tożsamości podmiotu odpowiedzialnego jest niezwykle istotne. Dzięki temu dowiemy się, komu składać reklamacje, od kog dochodzić roszczeń oraz jaki jest termin na dochodzenie swoich praw – wyjaśnia Karczewski.

Po trzecie wszystkie budzące wątpliwości sformułowania powinny zostać wyjaśnione przed imprezą. Organizator nadchodzącego Open’er Festival w zakładce regulamin zamieścił następującą informację: „zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów foto”.

Zdaniem dr Mariusza Bidzińskiego, radcy prawnego, wspólnika w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy zakaz wnoszenia na teren imprezy sprzętu nagrywającego audio i video jest popularnym postanowieniem regulaminów imprez masowych, w tym festiwali muzycznych czy wydarzeń sportowych.

- W regulaminie Open’era widnieje zakaz wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. W praktyce takie nieprecyzyjne postanowienie oznacza zakaz wnoszenia na teren imprezy sprzętu, za pomocą którego można utrwalać obraz lub dźwięk wysokiej jakości, który to zapis może zostać wykorzystany w celach komercyjnych, co, mając na uwadze interes gospodarczy organizatorów, jest w pełni zrozumiałe – wyjaśnia ekspert.

- Niemniej jednak, niedoskonała definicja niedozwolonego sprzętu rodzi pytanie, czy wejście na teren imprezy z telefonem wyposażonym w aparat fotograficzny nie stanowi naruszenia regulaminu. Pomimo znacznego stopnia nieprecyzyjności definicji niedozwolonego sprzętu wydaje się jednak, że smartphone’y nie należą do kategorii sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie. U podstaw takiego twierdzenia leżą przede wszystkim przyczyny techniczne, bowiem telefony komórkowe, ze względu na swój rozmiar, wyposażone są w zoomy cyfrowe, a nie optyczne, co do których przewidziane zostały powyższe ograniczenia. W konsekwencji, osoby wyposażone w telefony komórkowe, nie powinny się obawiać potencjalnych skutków naruszenia regulaminu w zakresie posiadania niedozwolonego sprzętu audio-video. Należy jednak pamiętać, iż rozpowszechnianie materiałów zarejestrowanych także za pomocą sprzętu, którego posiadanie jest dozwolone, może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej wynikającej z naruszenia praw autorskich - wnioskuje Bidziński.

Po wysłaniu zapytania w sprawie regulaminu przedstawicielka firmy Alter Art Festival Sp. z o.o. poinformowała, że opisywany zapis zostanie zmieniony.