Wielka Brytania miała prawo zaostrzyć kryteria przyznawania świadczeń socjalnych dla nowych pracowników z innych krajów unijnych - uznał 14 czerwca Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Tym samym oddalił on skargę Komisji Europejskiej, która zarzuciła brytyjskiemu rządowi, że stosowany przez niego "test prawa pobytu" dla imigrantów z UE, uzależniający przyznanie im zasiłków socjalnych od spełnienia dodatkowych kryteriów, narusza zakaz dyskryminacji wynikający z art. 4 rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Od obywateli brytyjskich nie wymaga się bowiem wykazania, że są na Wyspach po to, aby tam mieszkać na stałe i pracować, nie zaś po to, by uprawiać turystykę socjalną.

Unijny trybunał nie zgodził się z głównym argumentem Komisji, że w przypadku osoby, która nie przejdzie tego testu, nie ma zastosowania żadne prawo dotyczące zabezpieczenia społecznego - ani brytyjskie, ani żadne inne. Jak zauważył TSUE, zarzut ten jest nietrafny, gdyż imigrant wnioskujący o zasiłek może po prostu nie spełniać warunków merytorycznych, takich jak te, przewidziane w "teście prawa pobytu". A nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby je ustanawiać.