- Obejrzałem dziś klip #bitwaprawna dwóch raperów, Bejfa i Vixena, opowiadający historię wypadku drogowego, w którym pokrzywdzoną/ofiarą była Basia. Takie historie niestety są naszą codziennością. Polecam jednak ten klip jako bezpieczną lekcję prawa. Bezpieczną, bo nie na sobie lub osobie bliskiej, a na fikcyjnej sprawie, możemy nauczyć się prawa i zasad panujących w procedurze karnej- mówi adwokat Grzegorz Prigan.

Aby zrozumieć, co ostatecznie ocenia Sąd wydając wyrok, należy poznać określenia i zasady panujące w przepisach prawa. Sąd nie wydaje wyroku według własnego niczym nieograniczonego uznania, ale robi to według ściśle określonych reguł, zapisanych w ustawach. Aby wyrok mógł zostać wydany, najpierw Sąd musi ustalić #StanFaktyczny, czyli inaczej mówiąc dokładnie zbadać i ustalić okoliczności faktyczne zdarzenia. Dopiero takie ustalenia pozwalają na prawidłowe zastosowanie norm prawnych, czyli dokonania tzw. subsumcji prawa. Subsumcja prawa to nic innego jak dopasowanie przepisu do ustalonego stanu faktycznego.

Do dokonania prawidłowych ustaleń faktycznych w sprawie należy najpierw ustalić prawidłowo #CzasCzynu, co w przypadku wypadku z udziałem Basi, nie będzie trudne. Sąd oceni czas, w jakim działał sprawca, lub w jakim zaniechał działania. #CzasCzynu jest niezmiernie istotny dla prawidłowego rozpoznania sprawy i ustalenia odpowiedzialności sprawcy. Można sobie wyobrazić, że z upływem czasu zmieniły się znaki drogowe na drodze, albo też że w czasie wypadku nagle zaczął padać grad utrudniający widoczność itd. Inaczej mówiąc, #CzasCzynu to moment, kiedy dochodzi do popełnienia czynu zabronionego i dokładnie ten moment bada Sąd wydając wyrok.

Czy można cofnąć czas? - rymują artyści.

Niestety nie. Ale gdyby było to możliwe, łatwo moglibyśmy uniknąć #SkutkuCzynu, a także samej odpowiedzialności karnej. Tak jak w rzeczywistości nie można cofnąć czasu, tak w ocenie prawnokarnej czynu, cofnąć czasu się nie da i sprawca będzie odpowiadał za swoje działanie, niezależnie od tego, jak bardzo obecnie żałuje swojego postępowania.
Czy istotne z punktu widzenia prawa karnego są obrażenia ciała Basi?

Z klipu nie dowiadujemy się, jakich obrażeń ciała doznała Basia, a ta okoliczność jest niezmiernie istotna z punktu widzenia sprawcy. Obrażenia ustalają zakres odpowiedzialności i grożące sprawcy konsekwencje. Ustalenie obrażeń ciała jest elementem stanu faktycznego, który pozwala ustalić, czy spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem, czy też wykroczeniem.

Oczywiście powstaje pytanie, kiedy wypadek drogowy jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem? Zależy to od rozmiaru obrażeń ofiary wypadku. Jeżeli obrażenia ciała powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, doszło do przestępstwa. Dlatego też czynnikiem, który wpływa na odpowiedzialność karną, jest okres utrzymywania się obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, czyli powyżej 7 dni. Obrażeniami ciała nie są potłuczenia, zadrapania, otarcie naskórka, siniaki, ani inne podobne obrażenia ciała ludzkiego

Podsumowując, jeżeli pokrzywdzony dozna obrażeń lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, będziesz odpowiadać za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 kodeksu karnego. Natomiast jeżeli te same obrażenia lub rozstrój zdrowia będą trwały krócej niż 7 dni, będziesz odpowiadać za wykroczenie spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń.

Warto zaznaczyć, że obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia musi doznać inna osoba, niż sprawca wykroczenia lub wypadku drogowego.

Jakie mogą być konsekwencje wypadku dla sprawcy? Jak się bronić przed oskarżeniem? Jaki w tej sprawie zapadnie wyrok? Zgodnie z zapowiedzią organizatorów akcji, dowiemy się tego z kolejnych spotów, których premiera już wkrótce. Wtedy też odpowiem m.in. na pytanie, czy ewentualna śmierć Basi ma znaczenie dla sprawcy i jakie rodzi konsekwencje dla procedury karnej, którą zostanie objęty sprawca zdarzenia.

Na koniec apeluję, jak raperzy #ZostawTenTelefon.

Grzegorz Prigan, adwokat