Planujesz podróż za granicę? Dowiedz się, co możesz, a czego nie wolno przewozić przez granicę, aby uniknąć problemów celnych. Zapoznaj się z istotnymi informacjami, które poszerzą twoją wiedzę na temat przewozu m.in. leków, alkoholu, papierosów oraz pamiątek z egzotycznych krajów.

Alkohol i papierosy – na terenie UE

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., przewóz alkoholu i papierosów między krajami członkowskimi jest ułatwiony, jednak istnieją limity, których należy przestrzegać:

Napoje alkoholowe powyżej 22 proc. objętości alkoholu: maksymalnie 10 litrów

Napoje alkoholowe do 22 proc. objętości alkoholu: maksymalnie 20 litrów

Wino: Maksymalnie 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)

Piwo: Maksymalnie 110 litrów

Papierosy: Maksymalnie 800 sztuk

Cygaretki (do 3 gramów każda): Maksymalnie 400 sztuk

Cygara: Maksymalnie 200 sztuk

Tytoń do palenia: Maksymalnie 1 kilogram.Alkohol i papierosy – spoza UE

Napoje alkoholowe powyżej 22 proc. objętości alkoholu: Maksymalnie 1 litr

Napoje alkoholowe do 22 proc. objętości alkoholu: Maksymalnie 2 litry

Wino: Maksymalnie 4 litry

Piwo: Maksymalnie 16 litrów

Papierosy: Maksymalnie 200 sztuk

Cygaretki (do 3 gramów każda): Maksymalnie 100 sztuk

Cygara: Maksymalnie 50 sztuk

Tytoń do palenia: Maksymalnie 250 gramów.

Przewóz leków

Podróżując do innego kraju warto sprawdzić lokalne przepisy, które w przypadku przewozu leków różnią się. W większości krajów UE można przewozić leki na użytek osobisty bez większych problemów, jednak warto mieć zaświadczenie lekarskie. Sytuacja wygląda jednak inaczej poza UE. W niektórych krajach możemy trafić nawet do więzienia, jeśli lek w naszym bagażu zawiera zabronione w danym państwie substancje.

Jeśli przewozisz leki na receptę, zawsze miej przy sobie zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania. Powinno ono być w języku angielskim lub w języku kraju docelowego. Przewoź leki w oryginalnych opakowaniach wraz z ulotką informacyjną.

Czego nie wolno przewozić z zagranicy?

Przywożenie przedmiotów wykonanych z kości słoni, nosorożców, tygrysów, niedźwiedzi, a także wyrobów ze skóry krokodyli i węży jest surowo zabronione. Przewóz takich pamiątek przez granicę może skutkować karą grzywny, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Nielegalne są również wyroby z kości słoniowej, piór dzikich ptaków, nalewki z węża, muszle, koralowce i drewno tropikalne.

Antyki

Przewóz antyków przez granicę jest regulowany przez prawo UE i polskie przepisy. Antyki dzielą się na:

nieobjęte zakazem wywozu

wymagające pozwolenia

objęte zakazem wywozu.


Przewóz antyków bez odpowiednich zezwoleń jest przestępstwem, zagrożonym karą grzywny lub więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.


Każdy kraj samodzielnie określa przepisy w tej kwestii. Zwykle nie można przewozić takich antyków, jak m.in.:

– oryginalne ryciny i litografie,

– rysunki wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, które nie należą do swoich twórców o wartości równej bądź wyższej niż 15 tys. euro,

– akwarele, gwasze i pastele wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, które nie należą do swoich właścicieli, a ich wartość jest równa lub wyższa niż 30 tys. euro,

– przedmioty archeologiczne, które są starsze niż 100 lat, a także pochodzą z wykopalisk i znalezisk,

– elementy, które pochodzą z pomników artystycznych lub religijnych, starsze niż 100 lat,

– książki starsze niż 100 lat, których wartość jest równa lub wyższa niż 50 tys. euro,

– archiwa i ich elementy starsze niż 50 lat,

– mozaiki, które mają więcej niż 50 lat i nie należą do swoich twórców, a ich wartość jest równa lub wyższa niż 15 tys. euro,

– mapy drukowane starsze niż 50 lat, których wartość jest równa lub wyższa niż 15 tys. euro,

– inkunabuły i manuskrypty starsze niż 50 lat, które nie należą do swoich twórców,

– dowolne inne artykuły antyczne, których wartość jest równa lub wyższa niż 50 tys. euro.

Istotne przepisy celne w różnych krajach

Do Stanów Zjednoczonych nie wolno wwozić surowych owoców, warzyw i nieprzetworzonych produktów mięsnych. Dozwolone są tylko oryginalnie zapakowane produkty mięsne z odpowiednimi etykietami.

W Egipcie zakazany jest wywóz koralowców i muszli. Na Kubie bez rachunku potwierdzającego zakup nie wolno wywozić więcej niż 50 sztuk cygar.

W Tajlandii zabroniony jest wywóz figurek Buddy. W Singapurze nie można przewozić gum do żucia.

Przemyt narkotyków przestępstwem jest wszędzie. Przykładowo w Egipcie, Singapurze, Malezji, Chinach, Tajlandii lub Indonezji może grozić kara śmierci. Służby celne mogą uznać za narkotyki także inne substancje, np. mak czy sterydy.

Przed wyjazdem warto zasięgnąć języka

Przed wyjazdem zapoznaj się z przepisami celnych krajów docelowych. Skorzystaj z pomocy Centrum Informacji Służby Celnej lub sprawdź informacje na stronach rządowych.

Kontakt z Centrum Informacji Służby Celnej:

Z telefonów stacjonarnych: 801 055 055

Z telefonów komórkowych: (22) 330 03 30

Z zagranicy: +48 22 330 03 30

Więcej informacji znajdziesz na stronie gov.pl oraz cites.org.