Już od maja wielu kierowców musi wyposażyć swoje samochody w nowe naklejki. To efekt nowelizacji przepisów, które zaczęły obowiązywać od połowy maja. Kto musi oznaczyć swój samochód? Co grozi za jej brak?

Temat naklejek na samochód pojawiał się już wśród kierowców wielokrotnie. Strefa czystego transportu, początkujący kierowca, winiety drogowe – to tylko niektóre z nich. Tym razem obowiązek ten dotknie konkretnej grupy. Od 17 maja weszły w życie przepisy, które dodatkowy obowiązek nakładają na aż 3,3 mln użytkowników.

W tym przypadku chodzi o homologację dodatkowej instalacji LPG. I to właśnie tych użytkowników dotyczy nowy obowiązek. Decyzją ministra infrastruktury z 2023 roku muszą oni na swoich samochodach umieścić stosowne naklejki informujące o tym, że pojazd jest zasilany LPG oraz zawierające szczegółowe dane na temat montażu instalacji.

Jak powinno się umieścić naklejkę na samochodzie?

Przepisy mówią o tym, że informacja o instalacji LPG powinna zostać umieszczona na pojeździe w sposób trwały i w łatwo dostępnym miejscu – „na ramie drzwi lub pod pokrywą komory silnika”.

Naklejka lub tabliczka musi być wykonana z trwałego materiału, aby była odporna na czynniki zewnętrzne oraz być dobrze czytelna, by dane w niej zawarte dało się łatwo zweryfikować.

Jak powinna wyglądać naklejka na samochody LPG?

Ustawodawca przewidział również w swoim rozporządzeniu wzór, który powinien obejmować nowe naklejki umieszczane na samochodach z LPG. Każda z nich powinna zawierać poniższe dane:

  • numer świadectwa homologacji,
  • nazwę instalatora,
  • nazwę zakładu montującego,
  • numer porządkowy wyciągu ze świadectwa homologacji.

Co jeśli samochód z LPG nie będzie posiadał naklejki?

Jakie są konsekwencje niedostosowania się do nowych przepisów? Taki pojazd nie przejdzie badania technicznego. Może się również zdarzyć, że przy szczegółowej kontroli drogowej, za brak naklejki, policjant będzie chciał zatrzymać dowód rejestracyjny.