OSADZENI
Potrzebna jest pilna interwencja ustawodawcza w kwestii przestrzegania praw nieletnich. Trzeba np. ustawowo uregulować zasady przeprowadzania kontroli osobistych w zakładach poprawczych, badania obecności w organizmach osadzonych środków odurzających i alkoholu czy to, w jakich granicach może być stosowany monitoring. Takie wnioski płyną z raportu rzecznika praw obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. – Projekt założeń nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich utknął w 2013 r. w uzgodnieniach międzyresortowych – wytyka RPO dr Adam Bodnar. Wiele problemów wynika jednak nie ze złego prawa, lecz z niewłaściwej praktyki. Z analiz RPO można wywnioskować, że wciąż zdarzają się przypadki bezprawnego dyscyplinowania nieletnich, np. poprzez nieregulaminowe ograniczanie ich kontaktów z osobami spoza placówki. Pojawiają się także kłopoty z zapewnieniem odpowiedniego poziomu prywatności, szczególnie podczas wykonywania przez młodych obywateli codziennych czynności higienicznych. ©?