Nie odebraliście awizo? Przyczyny mogły być różne. Pobyt w szpitalu, wyjazd na urlop lub praca poza granicami kraju to tylko niektóre z opcji. Zdarzy się również, że w natłoku codziennych obowiązków po prostu zapominamy sprawdzić zawartości skrzynki przez kilka tygodni. Co, jeśli nie odbierzemy awizo w terminie?

Ile czasu na odebranie awizo?

Po 7 dniach od dostarczenia pierwszego awizo listonosz powinien umieścić w skrzynce awizo powtórne. Po upływie kolejnego tygodnia przesyłka zostaje zwrócona z urzędu pocztowego do nadawcy. Tak więc adresat ma łącznie 14 dni na odebranie przesyłki.

Co, jeśli nie odbiorę?

W większości przypadków nie poniesiemy żadnych konsekwencji, poza nieotrzymaniem przesyłki, której się spodziewaliśmy bądź nie. Sprawa wygląda inaczej, jeśli list zawierał pismo urzędowe, sądowe, lub np. wezwanie na policję. Wówczas możemy ponieść konsekwencje, przykładowo:

Przymusowe doprowadzenie: Jeśli nie stawisz się na przesłuchanie bez uzasadnionej przyczyny, organy ścigania mogą wystąpić do sądu o wydanie postanowienia o przymusowym doprowadzeniu. To oznacza, że policja może cię zatrzymać i przymusowo doprowadzić na przesłuchanie.

Kary pieniężne: W niektórych przypadkach sąd może również nałożyć grzywnę za niestawienie się na przesłuchanie. Wysokość grzywny zależy od okoliczności sprawy.

Wpływ na postępowanie: Niestawienie się na przesłuchanie może również wpłynąć na dalsze postępowanie. Sąd może uznać to za brak współpracy, co może wpłynąć na sposób prowadzenia i rozstrzygania sprawy.

Czy ktoś może odebrać awizo w moim imieniu?

W większości przypadków tak. Osoba odbierająca w naszym imieniu powinna mieć ten sam adres zamieszkania. W przypadku pisma urzędowego konieczne jest posiadanie odpowiedniego pełnomocnictwa, by móc odebrać przesyłkę za kogoś. Z opcji pełnomocnictwa często korzystają osoby mieszkające na stałe za granicą lub chorzy, którzy mają ograniczone zdolności ruchowe.

pełnomocnictwo stałe - kosztuje 26 zł

pełnomocnictwo okresowe (płatne za każdy miesiąc) - kosztuje 8 zł

pełnomocnictwo jednorazowe - kosztuje 6 zł