Od połowy kwietnia w prokuraturze mogą powstawać odrębne, wyspecjalizowane komórki zajmujące się błędami lekarskimi, cyberprzestępczością, przestępczością gospodarczą, finansowo-skarbową, kryminalną etc. Jak tłumaczy prokurator Arkadiusz Jaraszek z Prokuratury Krajowej, taką możliwość otworzyło rozporządzenie ministra sprawiedliwości, czyli regulamin wewnętrzny urzędowania prokuratur (Dz.U. z 2016 r. poz. 508).
– Delegowanie prokuratorów posiadających kwalifikacje zawodowe do pełnienia obowiązków służbowych w takich specjalnych wydziałach i działach niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poprawę jakości i sprawności prowadzonych postępowań przygotowawczych – dodaje prokurator Jaraszek.
Jacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, przypomina, że o specjalizację apeluje od lat.
– Problem ten nie był dostrzegany w Prokuraturze Generalnej, zwłaszcza w sferze najgroźniejszych zjawisk, które obecnie skupiają się wokół przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości. Jeśli stawiano na specjalizację, to w sprawach takich jak np. mowa nienawiści – ocenia.
Reklama
I dodaje, że finalizowane są prace nad strukturą organizacyjną, która daje szansę na zmianę tego stanu rzeczy.

Reklama
– Tak jest na poziomie prokuratur regionalnych, gdzie powstały wydziały do spraw przestępczości gospodarczej i do spraw przestępczości finansowo-skarbowej. Dodatkowo w niektórych jednostkach utworzono działy obejmujące zakresem swojej właściwości sprawy dotyczące błędów medycznych skutkujących śmiercią człowieka – wymienia prokurator Skała. A tam, gdzie takich działów nie utworzono, powołano prokuratorów koordynujących ten zakres postępowań.
– We wszystkich 11 prokuraturach regionalnych są też koordynatorzy prowadzący i nadzorujący sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych – wyjaśnia prokurator Skała.
Podobnie jest na poziomie prokuratur okręgowych.
– Tam utworzono obok wydziałów śledczych wydziały gospodarcze, a w niektórych działy do spraw przestępczości finansowo-skarbowej. We wszystkich jednostkach powołani zostają koordynatorzy zajmujący się błędami w sztuce medycznej skutkującymi ciężkim uszkodzeniem ciała oraz cyberprzestępczością. Nie należy również zapominać o specjalizacji na poziomie Prokuratury Krajowej, która obecne dysponuje wydziałami i departamentami liniowymi zajmującymi się przestępczością gospodarczą oraz przestępczością zorganizowaną i korupcją – dodaje szef związkowców.
Różne sprawy na różnym szczeblu
W prokuraturach regionalnych mogą być utworzone działy ds.:
1) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;
2) prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych:
● o skomplikowanym stanie faktycznym lub
● jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 1 mln zł.
W prokuraturach okręgowych mogą być utworzone działy ds.:
1) dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała;
2) przestępstw z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych:
● o skomplikowanym stanie faktycznym lub
● jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 200 tys. zł.