Przygotowywana przez ministerstwo nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego realizuje oczekiwania obywateli. Dzisiaj urzędy są dla nich źródłem stresów i kłopotów.
Nie dość, że procedury administracyjne są przewlekłe, to i same rozstrzygnięcia urzędników najczęściej mają charakter uznaniowy. Zależą od humoru lokalnej władzy, rodzą wśród ludzi poczucie niesprawiedliwości. Nowelizacja będzie sukcesem, jeśli to się zmieni. Mimo wielokrotnych zmian przepisów ustawodawca tolerował nagminne przekazywanie spraw administracyjnych między instancjami. Nie przeszkadzały mu ciągnące się latami postępowania. Teraz mówi stop. Decyzje mają zapadać szybciej, a obywatele dostaną kolejny środek do walki z urzędnikami, czyli skargę na przewlekłość postępowania.