Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że Krystyna Prońko, Romuald Lipko, Robert Chojnacki i inni pomysłodawcy związku zawodowego muzyków mogą go utworzyć, mimo że nie mają umów o pracę. Powołał się przy tym na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku.
Reklama

W 2013 r. lubelski sąd rejonowy odmówił rejestracji związku zawodowego muzyków, twierdząc, że prawo ich zakładania mają tylko etatowi pracownicy. Sąd okręgowy rozpatrujący odwołanie wnioskodawców zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. Ten zaś stwierdził, że prawa obywateli do zrzeszania się nie można w ten sposób ograniczać.

- Postanowienie, które zostało wydane w kwietniu jest dla nas wiążące. Stanowiło dla nas podstawę do podjęcia postępowania odwoławczego, które zostało zawieszone, na czas niezbędny do wydania wyroku przez trybunał - powiedziała na rozprawie sędzia Beata Błotnik z Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Lublinie, cytowana przez TOK FM.

EŚ/tokfm.pl