Właściciele domów na terenach leśnych mogą spać spokojnie. Lasy Państwowe nie będę w stosunku do ich nieruchomości korzystać z prawa pierwokupu – zadeklarowała rzeczniczka Lasów Państwowych w reakcji na tekst DGP.
Opisywaliśmy w nim skutki nowelizacji ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która obowiązuje od 30 kwietnia br. Na jej podstawie Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy został wyposażony w bardzo szerokie uprawnienia: prawo pierwokupu gruntów leśnych (w przypadku sprzedaży) oraz ich nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej (w przypadku innej umowy niż sprzedaż lub jednostronnej czynności prawnej). Szkopuł w tym, że monopolista drzewny – zgodnie z nowymi regulacjami – może skorzystać z tych uprawnień w przypadku zbywania działek budowlanych czy komercyjnych (nawet zabudowanych), jeśli według ewidencji gruntów obejmują jakikolwiek udział użytku leśnego.
To niepokoi posiadaczy domów m.in. w podwarszawskich miejscowościach z terenami leśnymi (Magdalenka, Izabelin czy Konstancin). Obawiają się, że w razie sprzedaży nieruchomości nie uzyskają ceny, jaką zakładali. Lasy jednak przekonują, że niepokój jest nieuzasadniony.
– Wykonywanie prawa pierwokupu w odniesieniu do tego rodzaju gruntów z punktu widzenia potrzeb i interesów Lasów Państwowych jest bezzasadne – przekonuje Anna Malinowska, rzecznik prasowa LP, i zwraca uwagę na art. 37e ust. 1 ustawy o lasach.
Stanowi on, iż nadleśniczy korzysta z prawa pierwokupu, jeśli stwierdzi zasadność nabycia danego gruntu.
– Przede wszystkim nadleśniczy powinien korzystać z prawa pierwokupu, tylko jeśli widzi celowość takiego działania i przydatność danego gruntu dla gospodarki leśnej (zabudowane działki z małym kawałkiem lasu takimi nie są). I musi to uzasadnić w formalnym wniosku. Wniosek taki kierowany jest następnie poprzez regionalnego dyrektora LP do dyrektora generalnego LP, bez którego zgody nadleśniczy nie może przeprowadzić transakcji – tłumaczy Malinowska.
W jej ocenie ten mechanizm trójstopniowej oceny zapewnia odsianie każdego – „o ile taki można w ogóle sobie wyobrazić” – wniosku o nabycie gruntów w praktyce nieprzydatnych dla celów gospodarki leśnej prowadzonej przez LP.