48-letni Marcello Dell’Anna przebywa w więzieniach od ponad 20 lat. W tym czasie rozpoczął studia prawnicze i ukończył je eksternistycznie na uniwersytecie w Pizie z wyróżnieniem.

Chciał następnie kontynuować studia w Pizie. Uniemożliwiło to przeniesienie go do zakładu karnego na Sardynii. Właśnie tam, na wydziale prawa w Nuoro, zaczął bowiem prowadzić zajęcia dla przyszłych adwokatów, na co otrzymał specjalną przepustkę z więzienia.

Decyzję w sprawie przeniesienia osadzony prawnik zaskarżył przed trzema laty w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Trybunał przyznał mężczyźnie rację. W rezultacie tego orzeczenia państwo włoskie wypłaci mu odszkodowanie.

PS/źródło: PAP