Deweloperzy za zmianę prawa użytkowania wieczystego muszą słono płacić. Okazuje się jednak, że samorządy nie mają uprawnień do uchwalania warunków takich przekształceń.
Do takiego wniosku doszedł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Rozpoznawał on skargi trzech inwestorów na zarządzenie prezydenta miasta Krakowa z 2009 r. w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
To kolejne – jeszcze nieprawomocne – orzeczenie korzystne dla inwestorów. Jednak szkopuł w tym, że – zdaniem prawników – wcale nie musi ono podreperować portfeli budujących. Wskazują na to doświadczenia ze stolicy.