Seniorzy stanowią znaczną część naszego społeczeństwa. Wielu z nich nie jest do końca zorientowanych, z jakich ulg może korzystać. Poniżej przedstawiamy listę takich benefitów, na których seniorzy mogą sporo zaoszczędzić.

Legitymacja emeryta z ZUS. Jakie daje ulgi?

Posiadacz legitymacji z ZUS może korzystać z wielu ulg i benefitów. Dokument ten upoważnia emerytów m.in. do korzystania z tańszych przejazdów autokarowych w całej Polsce. W przypadku przejazdów kolejowych legitymacja ZUS upoważnia emeryta tylko do dwóch podróży w ciągu roku. Przewoźnik kolejowy, aby wyjść naprzeciw, zapewnił też specjalną (wewnętrzną) zniżkę. Seniorzy, aby zapłacić mniej za bilety kolejowe, powinni tylko ukończyć 60 lat. Wtedy cena ich biletu spada o 30 proc. od ceny standardowej.

Dla seniorów z legitymacją z ZUS ulgi przysługują również w aptekach. Mogą tam spotkać m.in. dodatkowe rabaty oraz obniżki na leki. Niższe ceny oferują także przedsiębiorcy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych, a także instytucje, które oferują zabiegi dla poprawy zdrowia.

Ulga na abonament RTV dla seniora. Kto jest zwolniony z opłaty?

Z opłaty abonamentowej zwolnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i posiadają prawo do emerytury. Wysokość otrzymywanego świadczenia nie może jednak przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Darmowe leki dla seniorów 65+. Jak powinna być wypełniona recepta?

Od kilku miesięcy seniorzy powyżej 65 roku życia mogą korzystać z darmowych leków. Ulga ta dotyczy leków znajdujących się w wykazie "D1" lub "D2" refundowanych leków. Seniorzy muszą mieć rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Aby senior mógł otrzymać darmowy lek, lekarz wypisujący receptę powinien umieścić literę S w polu „kod uprawnień dodatkowych”. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów to prawie 3 800 preparatów. W wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia można znaleźć listę leków, które są objęte refundacją.

PIT-0 dla seniora. Komu przysługuje? Jak skorzystać?

Ulga dla seniora (PIT-0) jest przeznaczona dla osób, które pracują, a ukończyły odpowiedni wiek emerytalny: kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat i nie korzystają z przysługującym im świadczeń. Innymi słowy, nie pobiera emerytury, renty, bądź innych świadczeń równorzędnych.

Aby skorzystać z tego upustu, należy odprowadzać składki społeczne z tytułu pobierania wynagrodzenia. Chcąc otrzymać ulgę PIT-0 dla seniora należy: złożyć u pracodawcy oświadczenie o skorzystaniu z ulgi dla seniora (PIT-2), a następnie w rocznym rozliczeniu podatkowym wskazać kwotę wolną od podatku.

Emeryt lub rencista może dorabiać bez utraty świadczeń

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę i nie ukończyły wieku emerytalnego (czyli pobierają wcześniejszą emeryturę), mogą pracować i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pracy bez utraty tego świadczenia. Istnieją jednak limity dochodowe. Jeśli emeryt przekroczy obowiązującą kwotę, świadczenie zostanie pomniejszone o wartość przekroczenia. W sytuacji gdy wysokość wypłaty przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zawieszone.

Seniorzy, którzy ukończyli odpowiedni wiek emerytalny, mogą pracować za dowolną kwotę, gdyż dla osób z tej grupy nie istnieją żadne limity dochodów osiąganych z pracy.

Osoby powyżej 60 roku życia są w Polsce szczególnie uprzywilejowane. Przysługuje im szereg ulg i bonusów. Niestety wielu z nich nie korzysta z przysługujących im praw, ze względu na brak dostatecznej wiedzy na ten temat. Mamy nadzieję, że w artykule choć trochę przybliżyliśmy możliwości, z jakich mogą korzystać najstarsi Polacy.