„Żaden organ państwa nie jest uprawniony do badania, czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z prawem, a tym bardziej do ich niepublikowania lub niestosowania, na podstawie własnej oceny ich prawidłowości” – czytamy w dokumencie.

Za uchwałą głosowało 70 osób, 9 było przeciw, 4 wstrzymały się. Wcześniej podobna uchwałę przyjęła rady WPiA Uniwersytetu Śląskiego.

ESZA