Trybunał Konstytucyjny od jutra zacznie wydawać pierwsze orzeczenia, sprawiające powstanie prawnego precedensu, przed którym ostrzegali eksperci.
Trybunał, który uchylił ustawę PiS, będzie wyrokował na podstawie dotychczasowych przepisów. Choć rząd nie opublikował tego orzeczenia, sędziowie odwołują się do ustawy zasadniczej. „Pragnę zwrócić uwagę na art. 190 konstytucji, na podstawie którego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne (ust. 1). Orzeczenie TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (ust. 3)” – napisało nam biuro prasowe trybunału.
Oznacza to, że także w kolejnych sprawach, nawet jeśli rząd odmówi publikacji, decyzje będą według trybunału wiążące. Tyle że zupełnie inne jest zdanie rządu. PiS jest bowiem w tej sprawie konsekwentny.