Wybory to najważniejsze wydarzenie w życiu izby. Nie bez racji mówimy, że wybory to święto samorządowej demokracji. Chcę dziś prosić wszystkich adwokatów izby warszawskiej, aby wzięli udział w zgromadzeniu 23 kwietnia. To apel potrzebny, jeśli przypomnimy sobie choćby jak niewielka część warszawskiej adwokatury wybierała obecny skład Komisji Rewizyjnej.

Udział w zgromadzeniu jest ważny z wielu powodów. Przede wszystkim, uczestnicząc w nim sami decydujemy o celach i zadaniach warszawskiej adwokatury na najbliższe cztery lata. Dotychczas zgromadzenia, poza samym wyborem, miały niewielki wpływ na funkcjonowanie okręgowej rady adwokackiej. Można i trzeba to zmienić. Zgromadzenie to czas dialogu, merytorycznego sporu i wskazania zadań dla dziekana i okręgowej rady adwokackiej. To nie tylko przyjęcie uchwał, które wiążą organy, ale przede wszystkim okazja, by dyskutować. Nie wszystkie poglądy wyrażone na zgromadzeniu zostaną przekute w uchwały, ale wszystkie powinny być wysłuchane przez dziekana i członków okręgowej rady adwokackiej. Tematów do dyskusji nie brakuje. Weźmy choćby problem trudnego rynku usług prawniczych i możliwości wsparcia dla adwokatów ze strony samorządu.

Zgromadzenie wybierając określony program wyborczy i kandydata, który go proponuje, ma pełne prawo oczekiwać jego realizacji. Zbyt wiele już razy mieliśmy do czynienia z obietnicami składanymi na wyrost i zapominaniem o nich tuż po wyborach. Nasz liczny udział w zgromadzeniu to także silny mandat i legitymacja dla nowo wybranego dziekana i rady, który ułatwi im realizację zaproponowanego przez nich programu.

Biorąc udział w zgromadzeniu pokazujemy, że samorząd ma sens. Wpływamy na jego kształt a jednocześnie jasno komunikujemy na zewnątrz, iż jesteśmy zwartą społecznością, różną w swoich poglądach, ale zdolną do dyskusji i wypracowywania wiążących stanowisk. Samorząd potrzebuje innej formuły. Musimy jasno określić jego cele i konsekwentnie je realizować. Czeka nas zapewne żywa dyskusja i spór o to jak widzimy przyszłość adwokatury. Owocem tej dyskusji będą zadania postanowione przed nowym dziekanem i radą adwokacką. Naszym największym wspólnym sukcesem będzie jednak zwiększenie zainteresowania wśród adwokatów życiem samorządowym.

Dlatego mam nadzieję, że wszyscy kandydaci będą przez najbliższe trzy tygodnie kampanii samorządowej nie tylko przekonywać do swoich programów, ale przede wszystkim do jak najliczniejszego wzięcia udziału w wyborach samorządowych.

adw. dr Łukasz Chojniak, kandydat na Dziekana ORA w Warszawie