Reforma samorządów jest nieunikniona. Taki wniosek płynie z „Informacji na temat oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie”, z którym udało nam się zapoznać.

Marchewka i kij

Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dokument zakłada:

● realizację klauzuli generalnej. Pod hasłem kryje się spora zmiana dotycząca sposobu realizacji zadań własnych przez samorządy. Dzięki niej samorząd sam będzie mógł zdecydować, jak chce obsłużyć swoich mieszkańców, chyba że zostanie to odgórnie (ustawowo) mu narzucone. Samorządowcy pozytywnie odbierają kierunek obrany przez resort. – Swego czasu gminy chciały wprowadzać