Większa swoboda realizacji części zadań własnych, bezpośredni wybór marszałków i starostów, ograniczenie liczby kadencji i walka z rosnącym zadłużeniem gmin. Lokalne władze czekają poważne zmiany
Reforma samorządów jest nieunikniona. Taki wniosek płynie z „Informacji na temat oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie”, z którym udało nam się zapoznać.
Marchewka i kij