Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji wraz z Mariuszem Kamińskim, koordynatorem do spraw służb specjalnych przedstawili niektóre rozwiązania nowej ustawy antyterrorystycznej. Projekt ma być gotowy w przyszłym tygodniu, ale niektóre przedstawione już pomysły budzą poważne wątpliwości konstytucyjne,

Podczas dzisiejszego briefingu Mariusz Kamiński poinformował, że ustawa wprowadzi możliwość zatrzymywania na 14 dni osób podejrzewanych o zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i działalność terrorystyczną, za zgodą sądu, ale bez postawienia zarzutów. – Odpowiednie służby będą miały dwa tygodnie aby zgromadzić taki materiał dowody, aby wnioskować o dalsze zatrzymanie zatrzymania tej osoby – mówi minister koordynator.

Kłopot w tym, że jak zwraca uwagę Zbigniew Krüger z kancelarii Krüger & Partnerzy jest to wprost niezgodne z art. 41 ust. 3 Konstytucji.