Znalazłem opuszczony dom, niezamieszkany od kilkudziesięciu lat – pisze pan Krzysztof. – Ustalilem właścicieli i zaproponowalem kupno, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Czy mogę zamieszkać w tym domu z rodziną – pyta czytelnik
Stanowczo odradzamy dokonanie zajęcia nieruchomości bez tytułu prawnego. Tym bardziej, jeśli pan Krzysztof jest przekonany, iż znalezione domostwo należy do osoby trzeciej. Otóż wejście w posiadanie nieruchomości byłoby niczym innym jak przestępstwem wskazanym w art. 193 kodeksu karnego. Naruszenie miru domowego, bo o nim mowa, grozi karą grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności!
Pan Krzysztof mógłby ponieść także cywilnoprawne konsekwencje swojego działania. Otóż właściciel nieruchomości jest uprawniony do żądania przywrócenia naruszonego stanu posiadania. Oznacza to, iż w każdej chwili może wystąpić do sądu o nakazanie wydania nieruchomości. Wtedy czytelnikowi i jego rodzinie groziłaby eksmisja.
Chociaż właściciel nie zajmuje się swoim domem, to i tak może czerpać z niego korzyści. Nawet za bezumowne korzystanie należy się wynagrodzenie. Nasz czytelnik mógłby zostać zobowiązany do zwrotu kwoty odpowiadającej czynszowi najmu podobnej nieruchomości. Osoba, do której należy dom, musiałaby jedynie zwrócić równowartość nakładów koniecznych prowadzących do bezpodstawnego wzbogacenia. Jako przykłady można wskazać naprawę dachu, czyszczenie komina, wstawienie okien.
Warto wiedzieć, że posiadaczowi samoistnemu, czyli takiemu, który korzysta z rzeczy jak właściciel, przysługuje roszczenie o stwierdzenie zasiedzenia. Ale takie prawo w stosunku do nieruchomości powstaje dopiero po 30 latach nieprzerwanego zamieszkiwania. Znikoma jest szansa, że osoba posiadająca tytuł prawny nie podejmie w tym czasie żadnych czynności. Mało tego, zasiedzenie nie zacznie biec, dopóki nie zostaną dopełnione wszystkie formalności, pozwalające choćby na ustalenie podatku. Skoro właściciel jest znany, to zapewne on ponosi opłaty związane z nieruchomością.
Dlatego radzimy powtórzenie próby kontaktu i zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Taka czynność zapewni przeniesienie prawa własności i uporządkowanie stanu prawnego.
Podstawa prawna
Art. 193 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).