Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych z siedzibą w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Każdego dnia zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Według nieoficjalnych danych, do egzaminu przystąpiło 592 zdających spośród 605 osób, które złożyły odpowiednie wnioski.

52 proc. piszących wybrało opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

PS/źródło: MS