Przepisy opublikowano dzień po terminie. Podobnie jak te, dotyczące wydawania praw jazdy w starostwach. Jak jednak ustalili nasi reporterzy, to nie koniec bałaganu. Resort Andrzeja Adamczyka nadal zalega z wydaniem dwóch innych aktów prawnych, dotyczących szkół jazdy.