Zapisałem się do portalu randkowego, płaciłem abonament przez kilka miesięcy za dostęp do ofert. Teraz chciałbym już zrezygnować z subskrypcji. Jak długo po rezygnacji administrator strony może naliczać mi opłaty – pyta pan Wojciech.
Nie ma przepisów, które regulowałyby jednoznacznie górną granicę okresu wypowiedzenia dla płatnych subskrypcji. Decydując się na członkostwo i abonament, oczywiście warto przeczytać najpierw regulamin serwisu i sprawdzić, na jakich warunkach można się wypisać. Rozsądek podpowiada, że przy miesięcznych płatnościach termin wypowiedzenia nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Jednak właściciel strony internetowej może w regulaminie zapisać dowolny okres i nie będzie to wprost niezgodne z prawem.
Ogólnie – zgodnie z ustawą – zakazane jest stosowanie wszelkich praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz uciekanie się do nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde zachowanie firmy, które narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, przez co zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta.
Co zatem ma zrobić klient, który czuje się oszukany? Pomocni mogą być miejscy rzecznicy praw konsumenta, do których kontakty można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skargę można także złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednak jak zaznacza Ernest Makowski z UOKiK, ponieważ nie ma jednej wykładni, każda sprawa jest badana oddzielnie. Prezes urzędu wydaje decyzję, w której może nakazać przedsiębiorcy zmianę polityki i wycofanie się z opłat. Ten ostatni ma jednak prawo nie zgodzić się z wyrokiem i odwołać do sądu.
Z dotychczasowego orzecznictwa UOKiK można wywnioskować, że zwykle urzędnicy powołują się na przepisy o ochronie konsumentów. Pod koniec 2015 roku prezes wydał decyzję, w której nakazał zaniechanie podobnych praktyk. Klient poskarżył się na firmę prowadzącą serwis ogłoszeniowy, która w regulaminie miała zapis: „Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc”. Prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nakazał zmianę tego zapisu, a na właściciela nałożył karę finansową i obowiązek wypłaty rekompensaty dla klientów.
Podstawa prawna
Art. 24 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184).