Dodatkowe pieniądze z budżetu lub zwrot unijnej dotacji. Rząd będzie musiał znaleźć pieniądze na dokończenie czterech dużych projektów informatyzacji administracji kraju - wynika z wewnętrznego audytu Ministerstwa Cyfryzacji.

Zadania te wykorzystały już unijne dofinansowanie, ale nie zostały sfinalizowane w planowanym terminie. Teraz niedokończenie ich do końca marca 2017 roku grozi koniecznością zwrotu łącznie 478 milionów złotych. Chodzi o projekt elektronicznych dowodów osobistych pl.ID, platformę internetową Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Do 2019 roku musimy rozliczyć się z projektu P1 gromadzącego dane medyczne.

Rzecznik ministerstwa Karol Manys powiedział, że trudno jeszcze mówić o kwocie zagrożonej zwrotem do Unii Europejskiej. "Trzeba się tym projektom bliżej przyjrzeć i oszacować ich koszty" - powiedział rzecznik.

Łącznie w ramach siódmej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Polska podpisała 40 umów na dofinansowanie projektów informatycznych na kwotę 3 miliardów 820 milionów. Media wcześniej pisały, że 36 projektów, które udało się dokończyć, rozliczano w ostatniej chwili i nie ma pewności czy Unia nie zakwestionuje ich realizacji.