Wicepremier Waldemar Pawlak przekonywał w poniedziałek, że korzystanie z tzw. cloud computing, usług dostarczanych przez internet, w administracji publicznej byłoby "istotną zmianą strategiczną" i pozwoliłoby na optymalizację kosztów.

Pawlak uczestniczył w konferencji na temat możliwości wykorzystania tzw. cloud computing w e-administracji i biznesie, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki. Jak mówił, aby skutecznie konkurować w Europie i na świecie, trzeba wprowadzać najnowsze technologie w polskiej administracji, co umożliwi nie tylko poprawę jej funkcjonowania, ale też zapewni optymalizację kosztów.

Cloud computing (chmura obliczeniowa) to model oparty na usługach dostarczonych przez zewnętrzną firmę, dostępnych za pośrednictwem internetu. Ponieważ cloud computing ma charakter mierzalny, odbiorca płaci jedynie za rzeczywiste korzystanie z zasobów, podobnie jak za wodę, gaz czy elektryczność. "Chmurą" jest zbiór serwerów i oprogramowania, z których można korzystać przez internet.

Wicepremier mówił, że ten model oznacza "istotną zmianę strategiczną - zamiast kupować, inwestować w sprzęt i oprogramowanie kupujemy dostęp do infrastruktury, oprogramowania, zasobów".

Pawlak przekonywał, że korzystanie z "chmury obliczeniowej" przez administrację - jeśli nie dotyczy to procesów czy informacji o strategicznym znaczeniu - pozwoli uniknąć zbędnych kosztów, przy jednoczesnym korzystaniu z nowoczesnych i dających największe możliwości rozwiązań.

Na aspekt oszczędności dzięki korzystaniu z "chmury obliczeniowej" zwrócił też uwagę dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft Jacek Murawski, który był współgospodarzem konferencji. Jak mówił, znaczący wzrost korzystania z centralnego dostarczania usług informatycznych związany był z kryzysem finansowym.

"Wykorzystanie tego modelu (chmury obliczeniowej - PAP) oznacza poprawę funkcjonowania i mniejsze wydatki" - przekonywał Murawski. Jak mówił, działalność informatyków powinna skupić się teraz na dostosowywaniu istniejących rozwiązań do konkretnych, lokalnych potrzeb, a nie powielaniu czegoś, co już istnieje.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki Sebastian Christow jako przykład "chmury obliczeniowej" utworzonej przez resort podał Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG - pozwala m.in. założyć firmę on-line).

Projekt CEIDG jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Jego celem jest ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. jednego okienka. Rekord w ewidencji zawiera dane niezbędne do rejestrów działalności oraz dla urzędów skarbowych, GUS, ZUS lub KRUS.

Czytaj więcej o Cloud Computing »