Sprawa Nangar Khel wraca na wokandę. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego rozpozna apelację od wyroków skazujących czterech polskich żołnierzy za ostrzelanie wioski Nangar Khel w Afganistanie w 2007 roku.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wydarzenia, do których doszło w Nangar Khel, nie były zbrodnią wojenną, lecz wynikały ze złego wykonania rozkazu, i wymierzył oskarżonym kary pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do dwóch lat z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Apelację od tego wyroku wniósł zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonych.

Do tragedii doszło 16 sierpnia 2007 roku w Afganistanie, gdzie wskutek ostrzału przez polski oddział wioski Nangar Khel na miejscu zginęło sześć osób, a dwie zmarły w szpitalu.
W 2008 roku prokuratura oskarżyła o zbrodnię wojenną siedmiu żołnierzy, którzy wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego z 2011 roku zostali uniewinnieni. Odwołała się jednak prokuratura, a Sąd Najwyższy w 2012 roku w stosunku do trzech oskarżonych utrzymał wyroki uniewinniające, a sprawę pozostałych czterech zwrócił Wojskowemu Sądowi Okręgowego do ponownego rozpoznania. Ponieważ ten wydał wyroki w zawieszeniu, teraz sprawą zajmie się Sąd Najwyższy jako instancja odwoławcza.