Sejm przyjął projekt ustawy o prokuraturze. Przewiduje on między innymi połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Posłowie głosować będą teraz w sprawie przepisów wprowadzających ustawę.

Ustawą o prokuraturze jutro o 8.00 zajmie się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.