Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spadek z pozycji 12.

Przewodniczy adwokaturze już drugą kadencję i to w niełatwych dla samorządu czasach. W 2015 r. wysłał jednak rządzącym jasny przekaz, że ma dość sposobu, w jakim traktuje się palestrę. W skierowanym do ministra sprawiedliwości memorandum skrzętnie wyliczył swoje oczekiwania, a gdy stało się jasne, że proponowana przez resort podwyżka taks za urzędówki ma charakter symboliczny, nie wahał się podjąć decyzji o odejściu od rozmów.

Pod jego przewodnictwem adwokatura szybko również reagowała na zawirowania polityczne, dając wyraz temu, że powołana została do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich.

AK