Przemoc ekonomiczna to jedyna kategoria uwzględniana w niebieskich kartach, która rośnie. W rok zwiększyła się z 1,4 tys. do 1,7 tys. przypadków
Ta kategoria prześladowania wysunęła się na trzecie miejsce, zajmowane dotychczas przez przemoc na tle seksualnym. Prym wiodą nadal nękanie psychiczne i fizyczne.
– To zasługa większej uwagi policjantów, którzy nauczyli się już diagnozować przemoc ekonomiczną. Trzeba pamiętać, że ciągle w prawie nie obowiązuje jej definicja. Jest tylko definicja w literaturze – przyznaje nadkom. Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.
Zatem tylko od policjanta zależy, czy stwierdzi przemoc ekonomiczną i wyszczególni ją w rubryce o nazwie „inne rodzaje” zamieszczonej w niebieskiej karcie. To też powód, dla którego jest ciągle niedoszacowana.