Słyszałam, że sklepy mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nawet wtedy, gdy nie kupujemy nowych urządzeń. Czy to prawda – pyta czytelniczka.
Tak, choć pod pewnymi warunkami. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektycznym i elektronicznym (ZSEE), która wprowadziła pewne ułatwienia w zakresie pozbywania się elektrośmieci.
Do tej pory w sklepie oferującym elektronikę dla gospodarstw domowych można było pozostawić zużyte urządzenie, jeśli jednocześnie nabywało się nowe tego samego typu i pełniące te same funkcje. Tak więc gdy kupowało się suszarkę do włosów, można było bezpłatnie oddać starą. Jeśli zaś nabywaliśmy lodówkę, mogliśmy pozbyć się w sklepie właśnie tego typu zużytego urządzenia. Ta zasada została przeniesiona również do nowych przepisów, jako podstawowa w relacjach na linii sklep – konsument.
Nowością jest to, że od 1 stycznia 2016 r. sklep oferujący elektrosprzęt dla gospodarstw domowych na powierzchni co najmniej 400 mkw. (np. markety z elektroniką) ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć od konsumenta elektroodpad, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu przez niego nowego sprzętu. A więc możemy oddać do marketu np. suszarkę do włosów lub odtwarzacz mp3, nie nabywając jednocześnie nowego urządzenia. W sklepach spełniających wspomniane warunki, a co za tym idzie – zobowiązanych do bezpłatnego przyjmowania elektroodpadów, powinna się znajdować w widocznym miejscu informacja o możliwości skorzystania przez konsumentów z przysługujących im praw.
Większego sprzętu, jak lodówka, pralka albo telewizor, pozbędziemy się w sklepie – jak dotychczas – jedynie przy zakupie nowego urządzenia. W tym zakresie jednak również wprowadzono pewne ułatwienie. Otóż dystrybutor, dostarczając nabywcy zamówiony sprzęt, będzie zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego w miejscu dostawy. Do tej pory konsument musiał na własny koszt dostarczyć elektroodpad do sklepu. Dziś przedsiębiorca odbierze ZSEE bezpłatnie bezpośrednio z jego domu w chwili dowozu nowego urządzenia.
Co ciekawe, zużytego sprzętu można się również pozbyć w punktach naprawy urządzeń elektronicznych, gdy zreperowanie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna. A więc jeśli konsument przyniesie do serwisu popsute urządzenie, a pracownik takiego punktu uzna, że nie uda się przeprowadzić skutecznej naprawy, klient może pozostawić elektrośmieć w takim miejscu.
Ze względu na szkody środowiskowe, jakie mogą wyrządzić nieprawidłowo przetwarzane elektroodpady, tych ostatnich nie wolno wyrzucać na śmietnik razem z innymi odpadami. Za naruszenie tego zakazu grozi kara grzywny.
Podstawa prawna
Art. 34, art. 37, art. 40, art. 95 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) [obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.].