Kandydaci walczyli o 150 wolnych miejsc i tyle zostało obsadzonych.

To już ostatni nabór na aplikację ogólną w systemie działającym od 2009 roku. Kolejne rekrutacje będą od razu na aplikacje specjalistyczne.

Tak jak do tej pory, kandydaci rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa (17 listopada). Z kolei w drugim etapie (2 grudnia), przygotowywali pracę pisemną.

Blisko 1548 osób dopuszczono w tym roku do konkursu na aplikację ogólną. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 308 kandydatów, a przystąpiło 305 osób.

1 lutego 2016 roku szkolenie rozpocznie 150 z najlepszych wynikiem.

PS/źródło: KSSiP