Agencja Nieruchomości Rolnych zyska więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Tak wynika z nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą przyjął bez poprawek Senat. Ma wejść w życie 31 grudnia 2015 r.
Jej celem jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Po wprowadzeniu zmiany przez obecny parlament ustawa ta ma wejść w życie 1 maja 2016 r., a nie jak to pierwotnie przyjęto – 1 stycznia 2016 r. – Wiąże się to z przygotowaniem Agencji Nieruchomości Rolnych do realizacji wielu nowo nałożonych na nią zadań i obowiązków oraz z koniecznością doprecyzowania i uzupełnienia przepisów w celu umożliwienia ANR racjonalnego i skutecznego wywiązywania się z nich – wynika z uzasadnienia.
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza wiele nowych regulacji w obrocie nieruchomościami rolnymi. Są to m.in. ograniczenie podziału gospodarstw, wprowadzenie tzw. sąsiedzkiego prawa pierwokupu dla rolników indywidualnych sąsiadujących ze sprzedawaną nieruchomością rolną, rozszerzenie stosowania prawa pierwokupu przez ANR na nieruchomości o powierzchni od 1 ha, a nie jak dotychczas od 5 ha. 1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców, obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce grunty rolne bez specjalnego pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.