W liście do marszałka, udostępnianym na stronie NRA, prezes samorządu adwokackiego Andrzej Zwara napisał, że adwokatura jest "ustawowo powołana do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, zatem także do zabierania głosu w sprawie reformy konstytucyjnych mechanizmów ochrony tych praw i wolności". Dodał, że do tego mechanizmu należy także TK.

Prezes NRA podkreślił także, że adwokatura nadal stoi na stanowisku wyrażonym w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą z 25 czerwca 2015 r. o TK, że prawo do zgłaszania kandydatów na sędziów TK powinny posiadać także samorządy zawodów prawniczych, uniwersyteckie wydziały prawa i organizacje pozarządowe reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Zgłoszony Sejmowi w 2013 r. przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego projektu nowej ustawy o TK przewidywał, że kandydatów na sędziego TK - tak jak obecnie - miałaby zgłaszać grupa posłów, ale ponadto: SN, NSA, krajowe rady sądownictwa i prokuratury, samorządy prawnicze i ośrodki akademickie. Spośród tych osób prezydium Sejmu lub grupa posłów zgłaszaliby kandydatury, z których Sejm wybierałby sędziów TK. Parlamentarzyści i osoby z kierowniczych stanowisk w państwie mogliby ubiegać się o wybór po czteroletniej karencji. Uchwalając tę ustawę, Sejm poprzedniej kadencji wyeliminował uczestnictwo środowisk prawniczych i naukowych z wyłaniania kandydatów na sędziów TK.

We wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki potwierdził, że trwają prace nad nową ustawą o Trybunale. Powiedział, że projekt powinien we wtorek trafić do marszałka Sejmu. Według informacji PAP z kierownictwa PiS pierwsze czytanie odbędzie się na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości. Głosowanie mogłoby się odbyć na wcześniej nieplanowanym posiedzeniu Sejmu, które miałoby być zwołane na początek przyszłego tygodnia.

Terlecki nie chciał mówić, co może znaleźć się w projekcie. "Chcemy naprawić wszystko, co jest problemem Trybunału, na przykład funkcjonowanie Trybunału w większym bądź mniejszym składzie" - dodał. Posłowie PiS nie wykluczają, że w projekcie znajdzie się zapis, przytaczany przez niektóre media, iż TK będzie musiał orzekać w pełnym składzie, co spowoduje konieczność włączenia do orzekania pięciu wybranych ostatnio przez Sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych sędziów TK.

Prezes TK Andrzej Rzepliński zapowiedział, że nie będą oni orzekali w TK, dopóki nie wyjaśni się sprawa zaprzysiężenia trzech sędziów wybranych w październiku, których podstawę wyboru za konstytucyjną uznał 3 grudnia TK. Publikacja wyroku z 3 grudnia jest wstrzymana w związku z wątpliwościami, czy w sprawie orzekał właściwy skład TK.