Ryczałt za zwłokę w płatnościach nie może być naliczany w oderwaniu od zasad współżycia społecznego. Ale wierzyciel, by go uzyskać, nie musi udowadniać, że poniósł koszty odzyskiwania należności.
Takie wnioski płyną z najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego. W piątek SN, rozpoznając sprawę związaną z roszczeniami Lasów Państwowych, podjął uchwałę istotną dla wielu polskich przedsiębiorców (sygn. akt III CZP 94/15). Zgodnie z jej treścią rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione.
Oznacza to – jak wyjaśnił SN – że roszczenie o owe 40 euro powstaje w zasadzie wraz z upływem terminów zapłaty ustalonych w umowie (lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 przywołanej ustawy). Choć nie zawsze i nie bezwarunkowo.