statystyki

Zamawiający musi skrupulatnie zweryfikować cenę

autor: Dariusz Ziembiński02.12.2015, 08:36; Aktualizacja: 02.12.2015, 10:32
kredyt hipoteczny-nieruchomości

Jeżeli urzędnik uznaje np. zastrzeżenie danych z oferty w całości za tajemnicę przedsiębiorstwa i uniemożliwia ich zbadanie przez konkurencję, to bierze pełną odpowiedzialność za sukces zadania publicznego.źródło: ShutterStock

Urzędnik, który tylko formalnie bada rażąco niską ofertę, nie może twierdzić, że w interesie społecznym broni tej najtańszej. Ma działać wyjątkowo starannie i najlepiej z maksymalną jawnością

Jeżeli urzędnik uznaje np. zastrzeżenie danych z oferty w całości za tajemnicę przedsiębiorstwa i uniemożliwia ich zbadanie przez konkurencję, to bierze pełną odpowiedzialność za sukces zadania publicznego. Od urzędników wymaga się bowiem należytej staranności i surowszych zasad odpowiedzialności. To oni dysponują środkami publicznymi.

W dyrektywie i w ustawie

Na wstępie należy zauważyć, że termin implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE do porządków prawnych państw członkowskich UE upływa 18 kwietnia 2016 r. Tutaj procedurę weryfikacji rażąco niskich ofert regulują art. 69 dyrektywy 2014/24/UE i art. 84 dyrektywy 2014/25/UE. Na uwagę zasługuje to, że oba przywołane przepisy UE odsyłają do zawartych w dyrektywach odpowiednich regulacji dotyczących przestrzegania przez wykonawców prawa socjalnego i prawa pracy.

W obecnie obowiązującej ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.; dalej: p.z.p.) rażąco niską cenę regulują art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1. Ten ostatni przepis wymaga od wykonawców nie tylko złożenia wyjaśnień, ale i przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których przyjęta do ustalenia ceny wartość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Punkt pierwszy wskazuje na minimalną, ale i obowiązkową treść wyjaśnień, która powinna być rozwinięta w zależności od przedmiotu zamówienia i warunków realizacji, gdyż zgodnie z art. 90 ust. 2 p.z.p. to na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Zindywidualizowane wyjaśnienia

Przede wszystkim muszą być zindywidualizowane wyjaśnienia ceny, co oznacza, że powinny się odnosić wyłącznie do zaoferowanego przedmiotu zamówienia, nie zaś do cen z innych przetargów. Ważne jest także to, aby na dodatkowe żądanie zamawiającego, czy na potrzeby rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, wykonawca mógł wesprzeć swoje wyliczenia stosownymi dowodami. To właśnie szczegółowość wyjaśnień zadecyduje o tym, czy zostaną one potraktowane jako poważne.

Dlatego też nie można zapominać o obsłudze kontraktu w okresie gwarancji, która najczęściej obejmuje niebagatelny okres 36 miesięcy, a coraz częściej nawet dużo dłuższy czas. Z tego też względu wykonawcy oferujący długie gwarancje muszą zdawać sobie sprawę, że zamawiający ma wręcz obowiązek zweryfikować koszt tego świadczenia i sposób uwzględnienia go w ofercie. Wykonawca ma tutaj dwa wyjścia: albo wskaże tę kwotę obok kalkulacji pozostałych elementów, albo może twierdzić, że taki koszt znajduje się w cenie poszczególnych składników. Tyle że w każdym z tych przypadków koszt gwarancji, który też musi być udowodniony jako realny, zawsze będzie obniżał ceny jednostkowe, które przez to mogą spaść do poziomu cen rażąco niskich. Tak więc bezrefleksyjne złożenie oświadczenia o długim okresie gwarancji może być nie lada problemem na etapie wyjaśniania wysokości zaoferowanej ceny.

Koszt osobowy


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane