Złożyłem skargę, bo sytuacja zagraża pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego. Tak Rzecznik Praw Obywatelskich tłumaczy zażalenie na nowelizację ustawy autorstwa PiS dotyczącą Trybunału. Skarga została złożona do Trybunału Konstytucyjnego w czwartek. Sprawa dotyczy wyboru sędziów Trybunału.

Zdaniem Adama Bodnar zgodne z konstytucją są przepisy pozwalające na wybór 3 sędziów, sprzeczne z konstytucją jest natomiast wybór 2 sędziów, gdyż odbył się on przed upływem ich kadencji. Gości radiowej Trójki wyraził opinię, że prezydent powinien zaprzysiąc 3 sędziów i w ten sposób spór mógły zostać rozwiązany.

Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że w pismie procesowym, które złożył do Trybunału Konstytucyjnego odnosi się także do uchwał, które zostały przyjęte przez Sejm w ciągu ostatnich dni. Jak podkreślił, tak naprawdę są one bezprzedmiotowe, gdyż nie ma procedury, która dawałaby Sejmowi kompetencje do orzekania w tych kwestiach.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nie można brać pod uwagę ich istnienia. "Gdyby Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy pozwalające na wybór sędziów grudniowych , czyli tych których kadencja kończy się w grudniu, uznał za niezgodne z konstytucją to tworzyłoby drogę do uznania niezgodności z konstytucją wyboru tamtych sędziów, natomiast te uchwały sejmowe, które zostały podjęte kilka dni temu są bezprzedmiotowe, zostały podjęte poza granicami obowiązującego prawa, niewynikające ani z konstytucji ani z ustawy, czyli uchwały niebyłe" - tłumaczył.

Adam Bodnar tłumaczył też dlaczego skargę do Trybunału złożył dopiero teraz, a nie w czerwcu, gdy nowelizację o wyborze sędziów ogłosiła Platforma Obywatelska. "Pomyślałem, że w którymś momencie rozstrzygnie się to politycznie i nie miałbym pretensji do prezydenta, gdyby dokonał zaprzysiężenia tylko 3 sędziów i wtedy odbyły się odpowiednie procedury" - powiedział. Dodał, że reakcja nastąpiła, gdy powstała sytuacja zagrażająca Trybunałowi i wtedy stwierdził, że powinien odnieść do bieżącej ustawy przyjętej przez Sejm obecnej jak i do poprzedniej kadencji.