ZMIANA PRAWA - Spółdzielnie i wspólnoty będą mogły zaciągać kredyty na remonty budynków. Budżet państwa dopłaci im do 15 proc. kosztów przedsięwzięcia.
Nowe przepisy przyjętej przez Sejm ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów kompleksowo regulują zasady uzyskiwania przez inwestorów dopłat z budżetu do termomodernizacji i remontów budynków. Nowa regulacja zastąpi ustawę z 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).
W zakresie premii termomodernizacyjnej wprowadzono trzy istotne zmiany w porównaniu do stanu obecnego. - Uznaliśmy, że będzie można kredytować 100 proc. wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a nie jak dziś 80 proc. - mówi Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. Przedłużony zostanie też okres kredytowania, co pozwoli zmniejszyć raty. Nastąpi także obniżenie dopłaty z budżetu z 25 proc. do 20 proc. kredytu - dodaje.
Premia remontowa będzie przysługiwała osobie fizycznej, wspólnocie mieszkaniowej z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.
- Warunkiem uzyskania jej będzie osiągnięcie podczas remontu określonego poziomu oszczędności energii cieplnej, znacznie niższego niż przy termomodernizacji - wskazuje wiceminister Styczeń.
Ustawa przewiduje także możliwość uzyskania premii kompensacyjnej przez kamieniczników. Dostaną ją tylko właściciele, którzy zaciągają kredyt na remont kamienicy zgodnie z nową ustawą. Ustawa rozszerza listę czynności uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych.