Posłowie chcą, by premia na ocieplenie budynków została podwyższona do 25 proc. wartości kredytu przyznanego na remont termomodernizacyjny.
Reklama
Na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie zamierzają uchwalić ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. To zupełnie nowa kompleksowa regulacja, która ma zastąpić ustawę z 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.). W ramach wspólnych prac nad rządowym i poselskim projektem udało się wypracować zmiany popierane przez większość klubów.
Posłowie są zgodni, że należy rozszerzyć listę czynności uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej przy likwidacji starych książeczek mieszkaniowych.

Remont mieszkania

Wkrótce przeprowadzając remont lokalu mieszkalnego będzie więc można odzyskać wkład z książeczki wraz ze specjalnym dodatkiem, tzw. premią gwarancyjną (średnio ok. 6 tys. zł). Aby uzyskać pieniądze, przy likwidacji starej książeczki trzeba będzie przeprowadzić remont polegający na wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Dodatkowym warunkiem będzie to, że wartość wykonanego remontu musi być nie niższa niż wartość wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną ustaloną na dzień złożenia wniosku o wypłatę do banku PKO BP. Jeśli więc posiadacz książeczki mógłby liczyć w sumie przy likwidacji książeczki na wypłatę 10 tys. zł, a wymiana okien kosztowała go 9 tys. zł, nie dostanie premii gwarancyjnej, bo koszt remontu był niższy niż wartość ustalonej przez PKO BP wypłaty. Jeśli koszt wymiany okien wyniósłby w podanym przykładzie 10 tys. lub więcej, premia zostanie mu wypłacona pod warunkiem złożenia wniosku do PKO BP.
Należy podkreślić, że na pieniądze z książeczki nie będą mogły liczyć osoby posiadające mieszkania komunalne. Uprawniony do pobrania środków będzie tylko właściciel lokalu lub osoba, która ma spółdzielcze prawo do lokalu.
- Rozszerzenie zakresu czynności umożliwiających uzyskanie premii gwarancyjnej z pewnością spowoduje zwiększenie likwidacji książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej - mówił Krzysztof Gacek, rzecznik prasowy PKO Banku Polskiego.
Podczas drugiego czytania projektu posłowie zgłosili poprawki dotyczące premii termomodernizacyjnej.
- Jestem dobrej myśli i uważam, że w piątek projekt zostanie przedstawiony do głosowania - mówi poseł sprawozdawca Arkadiusz Litwiński (PO).

Premie termomodernizacyjne

Posłowie PiS zaproponowali zwiększenie kwoty premii termomodernizacyjnej do 25 proc. kredytu zaciągniętego na termomodernizacje, zamiast proponowanych przez rząd 20 proc.
Zdaniem Artura Litwińskiego warta rozważenia jest poprawka klubu Lewicy, aby środki z premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej nie były traktowane jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a więc aby nie były pomniejszone o podatek dochodowy.