Do Sejmu trafił drugi, nieco zmieniony projekt noweli ustawy o TK autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Sejm obecnej kadencji miałby wybrać na nowo pięciu członków trybunału. Prezydium Sejmu oraz grupy co najmniej 50 posłów będą miały siedem dni na zgłoszenie kandydatów. Nowela ma wejść w życie 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeżeli regulacje te staną się obowiązującym prawem, to z zasiadaniem w TK musieliby się pożegnać wybrani przez Sejm poprzedniej kadencji: Roman Hauser, Krzysztof Ślebzak, Andrzej Jakubecki, Bronisław Sitek oraz Andrzej Jan Sokala.
– Wymowa tego projektu, choć został on nieco złagodzony, jest taka sama jak poprzedniego. Obydwa należy ocenić jako zamach na sądownictwo, który próbuje przeprowadzić władza ustawodawcza – komentuje prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.