Najczęściej konsumenci reklamują żywność i obuwie - wynika z ostatnio przeprowadzonych badań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z dostarczeniem tych produktów do sprzedawcy nie mają żadnych problemów. Niedogodności przy transporcie mogą stwarzać telewizory czy wadliwe meble.

Jeżeli konsument kupił towar niezgodny z umową, to ma prawo go reklamować u sprzedawcy. Oznacza to, że musi dostarczyć go temu sprzedawcy, u którego dokonał zakupu. Nie może wezwać sprzedawcy do mieszkania, aby obejrzał przytwierdzone do ściany meble i potwierdził ich niezgodność z umową, czyli wadliwość. Nie wystarczy też, że składając reklamację dokładnie opowie, na czym polegają wady towaru, albo przedstawi fotografię.

Reklamację, najlepiej na piśmie, należy złożyć w ciągu dwóch lat od dnia wydania mebli, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od chwili wykrycia wady. Konsument, który przekroczy te terminy, utraci swoje uprawnienia.

Sprzedawca nie może odesłać konsumenta do producenta, importera albo magazynu, w którym był przechowywany towar przed dostarczeniem go do sklepu. Powinien ją przyjąć, nawet gdy wie, że to, co konsument wskazuje jako wadę, nie oznacza, że towar jest niezgodny z umową. Ma natomiast prawo uznać reklamację za nieuzasadnioną.

Ważne!

Towar nie jest zgodny z umową, gdy nie nadaje się do takiego celu, w jakim jest zwykle używany i nie ma właściwości, które cechują towar tego rodzaju

W ciągu 14 dni sprzedawca powinien ustosunkować się do żądań konsumenta, który może domagać się bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Gdyby sprzedawca nie mógł naprawić lub wymienić mebli lub takie działanie naraziłoby konsumenta na znaczne niedogodności, to wówczas ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy. Zwrot ceny otrzyma również, gdyby naprawa albo wymiana okazały się niemożliwe albo wymagały nadmiernych kosztów.

Jeśli w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji sprzedawca nie udzielił odpowiedzi, przyjmuje się, że uznał jego roszczenia i załatwi reklamację zgodnie z jego oczekiwaniami.

Składając reklamację, konsument musi dostarczyć do sklepu wadliwy towar. Reklamując meble, najczęściej musi wynająć w tym celu specjalny transport, a nawet ponieść dodatkowe koszty demontażu mebli. Jeżeli sprzedawca uzna reklamację i naprawi meble albo wymieni je na nowe, to wówczas musi zwrócić konsumentowi koszty demontażu, transportu, materiałów, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Konsument powinien udokumentować wydatki, np. składając rachunek za przewóz mebli oraz za robociznę. Składając na piśmie reklamację i przedstawiając w niej żądania, powinien również domagać się zwrotu dodatkowych kosztów, jakie poniósł w związku z dostarczeniem ciężkiego towaru do sprzedawcy.

Gdyby sprzedawca odmówił uwzględnienia reklamacji, bo uznał, że towar nie ma wady, to wówczas nie zwróci konsumentowi dodatkowych wydatków, jakie poniósł. Nie zapłaci mu również za ponowne zamontowanie ich i przewiezienie z powrotem ze sklepu do mieszkania.

JAK TO ZROBIĆ...

Jak zareklamować meble zamontowane na stałe do ściany w mieszkaniu

PROBLEM: Konsument zakupił meble, które w ramach umowy sprzedaży zostały w sposób niewłaściwy zamontowane u niego w domu przez osobę, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, w dodatku według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

ROZWIĄZANIE: Konsument ma prawo reklamować niezgodność towaru z umową w ciągu dwóch miesięcy od chwili wykrycia wady i w ciągu dwóch lat od chwili wydania rzeczy. Może domagać się bezpłatnej naprawy lub wymiany mebli na nowe. Aby złożyć reklamację, musi zdemontować meble i dostarczyć je do sklepu. Gdy jego reklamacja zostanie uwzględniona, sprzedawca musi nie tylko nieodpłatnie naprawić meble albo wymienić je na nowe, lecz również zwrócić konsumentowi koszt demontażu i transportu mebli do sklepu.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).