Dzień Otwarty Notariatu nie jest jednak jedynym „dniem bezpłatnych informacji notarialnych”, ponieważ nieodpłatnych informacji rejenci udzielają w swoich kancelariach każdego dnia. To inicjatywa, której głównym celem jest podniesienie świadomości prawnej Polaków.
Krajowa Rada Notarialna i Rady Izb Notarialnych - organizatorzy akcji - przyjęli założenie zgodnie z którym udzielane każdego roku informacje dotyczą jednego konkretnego tematu. W roku 2010 były to spadki i dziedziczenie, w 2011 – bezpieczeństwo majątku rodziny, w 2012 – nieruchomości i księgi wieczyste, w 2013 – przekazanie majątku w rodzinie, zaś w roku 2014 hasło DON brzmiało: „Porozmawiaj z notariuszem o bezpiecznej jesieni życia. Majątek a prawo”.

Tematyka kolejnych edycji wybierana jest na podstawie pytań, z którymi rejenci spotykają się najczęściej w trakcie codziennej pracy w kancelarii. Najczęściej są to pytania o to, jak najkorzystniej przekazać dom czy mieszkanie: za życia – jako darowiznę czy po śmierci – testamentem. Świadomość tego, jakie możliwości dysponowania majątkiem oferuje polskie prawo cywilne jest niewielka - stąd narodziła się idea organizacji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej. Zaproponowane zagadnienia nie ograniczają jednak zakresu tematów udzielanych informacji. Notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Notariatu będzie dość szczególna, ponieważ w roku 2015 weszły w życie dwie bardzo istotne zmiany w prawie spadkowym. Pierwsza z nich z 17 sierpnia 2015 roku odnosi się do spadków z elementem transgranicznym, zaś druga z 18 października, sprowadza się do uczynienia zasadą dziedziczenia z tzw. dobrodziejstwem inwentarza i polega na ograniczeniu odpowiedzialności spadkobierców za potencjalne długi spadkowe tylko do wysokości wartości aktywów spadku. Tak, jak dotychczas spadkobiercy będą mieli sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jednak, jeżeli tego nie uczynią, to z ustawy przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Nowe przepisy chronią spadkobierców przed ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

Hasło tegorocznej, szóstej już, edycji Dnia Otwartego Notariatu brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem o dziedziczeniu”. W sobotę, 28 listopada, od godz. 10.00 do 16.00, rejenci będą udzielać bezpłatnych informacji w dwudziestu czterech miastach Polski.