RPO zwrócił się do resortu zdrowia o ustanowienie mechanizmu gwarantującego, że pacjent, któremu lekarz odmówił świadczenia z powołaniem na klauzulę sumienia, uzyska informację, gdzie można je wykonać.

W wyroku z 7 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązek wskazania przez lekarza powołującego się na klauzulę sumienia innego lekarza lub szpitala, który dokonałby zabiegu, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Rzecznik praw obywatelskich w swoich wystąpieniu do Ministerstwa Zdrowia zwrócił uwagę, że z dniem wejścia w życie tego orzeczenia żaden podmiot nie będzie zobowiązany do przekazania pacjentowi odpowiednich informacji na temat tego, gdzie może uzyskać świadczenie. A taka sytuacja byłaby niezgodna z art. 68 ust. 1 i 2 konstytucji.

Dr Adam Bodnar zaapelował więc do resortu zdrowia o inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie.